OČEKUJE SE POSKUPLJENJE MLEKA

Niko u lancu proizvodnje mleka, od seljaka, pa do prerađivača u mlekarama, nije zadovoljan cenom mleka. Seljaci sa prosečnom otkupnom cenom koja je niža od 20 dinara, ne mogu da se izbore za opstanak svojih farmi, a u mlekarskoj industriji tvrde da im je najveći izdatak upravo mleko koje nabavljaju od kooperanata i da zato rade na ivici rentabilnosti. Trošak sirovog mleka u ceni mleka u prodavnici učestvuje od 51 do 52%, a ostali parametri se često menjaju. Energenti su sada povećali cenu za 15%, a tu su i troškovi radne snage, ambalaže, goriva za prevoz mleka do mlekare, a  i troškovi razvoženja po prodavnicama. Zato se čini da je poskupljenje sve bliže, za šta je najbolji argument to što proizvodnja litra mleka košta 32 dinara, a o neisplativosti dovoljno govori i to da je u klanicama završilo gotovo 80.000 muzara.

Stručnjaci posebno ukazuju na teško stanje u stočarstvu, čije je učešće u ukupnoj vrednosti godišnje proizvodnje u poljoprivredi manje od 30%, a ova grana godinama unazad beleži pad.

Situacija je blizu alarmantne, jer su rezultati u stočarstvu ispod nivoa 1986. godine. Prosek mlečnosti po grlu muzara u Srbiji je samo oko 2.500 litara, dok je u zemljama EU oko 6.000 litara. Kod nas se, po hektaru obradive površine, dobija samo 271 litra mleka, a u EU 960 litara.

Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi