KO JE KRIV ZA NESTAŠICU MLEKA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije saopštilo je da je nestašica mleka na tržištu Srbije rezultat špekulativnih radnji investicionog fonda ”Sal­ford”. Ministarstvo je ponovilo zahtev Komisiji za utvrđivanje monopala i očekuje hitnu reakciju nadležnih organa.

Kompanija ”Imlek”, koja posluje u okviru  ”Sal­ford”- a, saopštila je da nije kriva za nestašicu mleka u Srbiji, da redovno izmiruje obaveze prema proizvođačima mleka, i da otkupljuje sve količine mleka koje zadovoljavaju standarde te fir­me, ali da od početka maja  beleži pad otkupa sirovog mleka do 25% u odnosu na prošlu godinu i plan za 2010. Manjak sirovog mleka pokri­van je postojećim zalihama, ali one su se potrošile, i mleka jed­nostavno nema dovoljno. Doneta je i odlu­ka da se od 15. avgusta za oko 10%. podignu otkupne cene - na 28,5-29,5 dinara po litru. Međutim, to nije do­voljno, jer treba da pomogne i država, tako što će podići subven­cije, koje su pre 3 godine oborene sa 4 na 1,5 dinar.

Grupacija proizvođača mleka, ističe da je za problem sa nestašicama u stvari "kriv" manjak krava, jer je u odnosu na isti period prošle godine, broj farmi smanjen za 20%. Tome je doprinelo to što trgovci mleko nisu plaćali mlekarama po 90 dana, a mlekare zbog toga nisu redovno plaćale za sirovo mleko primarnim proizvođačima. Uz to, cene otkupnog mleka 2008. su sa 28 do 32 dinara srozane na 24 do 26 dinara po litru, a istovremeno su pale i subvencije sa 4 na 1,5 dinara po litru. Kada se uporedi vrednost evra tada i danas, nikoga ne treba da čudi što farme svakodnevno nestaju.

Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi