DONET PRAVILNIK ZA PROIZVODE OD GROŽĐA


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, donelo je Pravilnik o preciznim uslovima u pogledu objekata, prostorija, tehničkih uslova, opreme, sudova i uređaja, koje moraju ispuniti proizvođači šire, vina i drugih proizvoda od grožđa.

Prema Pravilniku, proizvođač mora imati objekte koji su u funkciji obavljanja proizvodnje šire, vina i drugih proizvoda, a koji se mogu nalaziti na jednoj ili više lokacija.Predviđeno je da se vinarija sastoji od proizvodnog i pomoćnog kruga. Proizvodni krug, u zavisnosti od obima proizvodnje, obuhvata: prostor, jedan ili više objekata, odnosno prostorija za proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda, jedan ili više objekata, odnosno jednu ili više prostorija za skladištenje enoloških sredstava i repromaterijala. Pomoćni krug obuhvata: zemljište, upravnu zgradu, prostoriju za skladištenje gotovih proizvoda namenjenih otpremanju, neproizvodno dvorište i parking, laboratoriju, objekat, prostor za čuvanje komine, objekat za čuvanje otpadnog materijala, prostor za čuvanje i popravku mehanizacije, prevoznih sredstava i opreme, kotlarnicu, degustacionu salu, kao i druge pomoćne objekte.

Ako vinarija puni vino u originalno pakovanje, u proizvodnom pogonu mora imati uređaj za punjenje, odnosno zatvaranje, ili zaključen ugovor o zakupu, odnosno korišćenju tog uređaja sa njegovim vlasnikom. Ako proizvođač koristi povratnu ambalažu, u proizvodnom pogonu mora imati uređaj za pranje boca. Ukoliko proizvođač proizvodi neku od specijalnih vrsta vina, odnosno drugih proizvoda, u proizvodnom pogonu mora imati opremu i uređaje neophodne za proizvodnju te vrste specijalnog vina, odnosno drugog proizvoda.

Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi