VLADA ODOBRILA RAZMENU SEMENSKE PŠENICE 

Vlada Srbije odobrila je 2. septembra Republičkoj direkciji za robne rezerve da sa ovlašćenim skladištarima i drugim pravnim licima razmeni 4.760 tona semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2010. i 2011. godine. Razmena će biti u paritetu 1 kilogram semenske pšenice za 1,6 kilograma merkantilne pšenice roda 2010. godine ili 1,8 kilograma merkantilne pšenice roda 2011. godine i njen cilj je podrška primarnim proizvođačima merkantilne pšenice, kako bi po povoljnijim uslovima nabavili semensku robu pred jesenju setvu. Sredstva obezbeđenja isporuke za ovlašćene skladištare biće dokaz o upisu hipoteke u javne knjige u korist Direkcije na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu skladištara, a za ostala pravna lica garancija će biti poslovne banke.

Vlada Srbije je odobrila i da Republička direkcija za robne rezerve razmeni 3.810 tona mineralnog đubriva NPK (15:15:15) za merkantilnu pšenicu roda 2010. i 2011. godine u paritetu koji je za 20% niži od utvrđenog paritetnog odnosa predmetnih roba. Cilj razmene je stimulisanje poljoprivredne proizvodnje i ublažavanja posledica velikih poplava koje su zadesile poljoprivredna područja. Kilogram mineralnog đubriva NPK (15:15:15) razmenivaće se za 1,20 kilograma merkantilne pšenice roda 2010. godine, odnosno za 1,30 kilogram merkantilne pšenice roda 2011. godine. Uslov i za ovu razmenu je dostavljanje sredstava obezbeđenja ugovorenih obaveza - dokaz o upisu hipoteke na nepokretnoj imovini kupca ili garancije banke u visini vrednosti ugovora i tri blanko potpisane i overene solo menice.

Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi