REKORDAN ROD KUKURUZA

U Srbiji je, zbog velikih vrućina krajem jula i početkom avgusta, koje su ubrzale vegetaciju, berba kukuruza počela nešto ranije nego obično, a kraj berbe trebalo bi očekivati u oktobru ili novembru. Ove godine posejano je oko 1,2 miliona hektara pod kukuruzom, što je 35.000 do 50.000 hektara više nego lane.  Prema prvim procenama, prosečan prinos biće veći od 5 tona po hektaru, a na većini njiva u Srbiji očekuje se izvanredan rod i od 10 tona po hektaru, tako da će ovogodišnji rod kukuruza iznositi oko 6,5 miliona tona, što je za oko 300.000 tona više nego prošle godine. Naša zemlja će, sa­mim tim, imati svoje mesto među 10 najvećih izvoznika kukuruza u svetu.

Kako procenju­je dr Saša Dragin, ministar poljopri­vrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, prinos bi trebalo da bude rekordan, pa bi, od izvoza ku­kuruza, Srbija trebalo da “inkasi­ra” čak 400 miliona evra, za 100 miliona više nego prošle godi­ne. Iz Udruženja “Žita Srbije” poručuju da će kukuruz ove sezone na evropskim berzama biti izuzet­no tražena roba, jer je proizvodnja u zemljama Evropske unije umanjena za oko 1,5 miliona tona, a manjak će biti podmi­ren pre svega iz Srbije i Ukrajine, pošto je prevoz iz SAD, u kojoj je rod takođe rekordan, znatno sku­plji. Očekuje se da bi iz naše zemlje moglo da se izveze od 1,5 do 1,8 miliona tona kukuruza. Godišnje potrebe Srbije za kukuruzom procenjuju na 4,5 miliona tona, a prelazne zalihe ne smeju da padnu ispod 500.000 tona. Kako berba kukuruza odmiče, njegova cena, koja sada iznosi oko 19 dinara za kilogram će padati, ali neće biti na nižem nivou od 13 do 15 dinara za kilogram.

Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi