NOVA KLASIFIKACIJA VINA U SRBIJI
 

Novom klasifikacijom vina iz Srbije, koja je usaglašena sa regulativom EU, vina u Srbiji ubuduće će, umesto kao stona, kvalitetna, vrhunska i čuvena, biti klasifikovana kao vina bez geografskog porekla i vina sa geografskim poreklom, pri čemu će ona sa geografskim poreklom biti podeljena na tri kategorije - regionalna, kvalitetna i vrhunska. Vina sa geografskim poreklom obeležavaće se evidencionim markicama različitih boja. Svaka evidenciona markica imaće jedinstven broj, a na njoj će se, pored skraćenih oznaka za kategoriju kvaliteta, nalaziti i upisana godina berbe. Evidencione markice predstavljaće garant potrošačima da je vino određene kategorije kvaliteta i da je proizvedeno u određenom rejonu, a državi će omogućiti da lakše prati proizvodnju i promet tih vina.

Takozvana regionalna vina, koja se proizvode isključivo od grožđa iz nekog od tri regiona - centralne Srbije, Vojvodine i Kosova, uz mogućnost korišćenja 15% grožđa iz nekog drugog regiona u zemlji, obeležavaće se zelenom evidencionom markicom i oznakom GI. Kvalitetna vina sa kontrolisanim geografskim poreklom i kvalitetom će smeti da se proizvode isključivo od grožđa iz jednog rejona ili vinogorja, i biće obeležena crvenom markicom i oznakom KPK.

Najkvalitetnija vina - vrhunska sa kontrolisanim i garantovanim geografskim poreklom i kvalitetom, proizvodiće se isključivo od grožđa iz jednog reona ili vinogorja i biće obeležena ljubičastom evidencionom markicom i oznakom KGPK.

Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi