SARADNJA SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA I PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA NA UNAPREĐENJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

 

I pored činjenice da Grad Beograd, osim ovlašćenja prenetih od strane države, nema izvorne nadležnosti, a ni obaveze da izdvaja podsticajna sredstva za razvoj poljoprivrede, Grad Beograd to ipak čini, izneto je na sastanku održanom u Privrednoj komori Beograda, 7. jula 2009. godine.

Sredstva će se izdvajati i ubuduće, jer se uvažava značaj poljoprivredne proizvodnje kao jedne od najznačajnijih privrednih grana, posebno s obzirom na postojeće potencijale na teritoriji Beograda za razvoj ove delatnosti i na veliku tržišnu absorpcionu moć poljoprivrednih proizvoda, istakle su Stanija Višekruna, zamenica sekretara za privredu i Biljana Čukić, direktorica Uprave za poljoprivredu Sekretarijata za privredu Skupštine grada Beograda.

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, lokalnim samoupravama, pa i Gradu Beogradu, poveren je posao uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta. Taj posao završen je za teritoriju 8 opština, na kojima će u zakup biti dato 4. 747 hektara državnog zemljišta. Ove godine, Grad Beograd će za uređenje poljoprivrednog zemljišta izdvojiti 18 miliona dinara, za zaštitu zemljišta 2 miliona dinara, a za istraživačke radove u poljoprivredi 10 miliona dinara. Ubuduće će ovi iznosi biti veći, jer 40% iznosa dobijenog na osnovu zakupa, kojim će biti obuhvaćene i preostale opštine, ide u gradsku kasu, i mora se vratiti u poljoprivredu.

Kada su u pitanju krediti za MSP za repromaterijal, opremu, proširenje kapaciteta, prošle godine Grad Beograd izdvojio je za ove namene 100 miliona dinara, ali interesovanje je bilo malo, pa je odobreno samo 18 miliona dinara. Uslove kreditiranja određuju banke, a Grad Beograd sredstva plasira preko banke koja da najpovoljniju ponudu.

Ove godine, za podsticaj razvoja poljoprivrede, za projekte i izložbe, izdvojeno je dva puta više sredstava nego prošle godine (80 miliona dinara za podsticaj razvoja poljoprivrede, 5,5 miliona za projekte, 3 miliona za izložbe). Od prošle godine Grad Beograd finansira projekte unapređenja poljoprivrede, a ove godine odobrena su sredstva za 7 projekata.
Ove godine potpisana su i 24 ugovora kojim su odobrene subvencije za uvođenje i sertifikaciju ISO standarda, kao i sistema HACCP.

Za premije za mleko izdvojeno je 15,9 miliona dinara - 2,5 dinara po 1 litru mleka sa 3,2% mlečne masti. Takođe, izdvojena su sredstva od 26,6 miliona dinara za premije za prvotelkinje - 5,300 dinara po grlu.
Razvoj poljoprivrede se posredno podstiče i putem projekata za zapošljavanje, za šta je ove godine izdvojeno 50 miliona dinara. Prošle godine finansirano je 11 projekata, kojima su posebno podsticani razni oblici poslovnog povezivanja i udruživanja.

Prisutni su izrazili očekivanje da će se ove aktivnosti nastaviti i ubuduće, u tešnjoj saradnji sa zadrugama, koje najbolje poznaju stanje na terenu.
Na sastanku je izvršena i prezentacija projekata Privredne komore Beograda iz oblasti poljoprivrede, koje finansira Grad Beograd – Ago info punktovi i Klaster proizvođača i trgovaca ukrasnih biljaka.

Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi