POTREBAN KVALITETAN POPIS POLJOPRIVREDE

Na okruglom stolu održanom u Privrednoj komori Beograda, predstavnici Republičkog zavoda za statistiku predstavili su nacrt Zakona o popisu poljoprivrede 2011. godine. Oktugli sto su organizovali Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije i Zadružni saveza Beograda zbog važnosti sprovođenja kompletnog popisa poljoprivrede, jer je u Republici Srbiji poslednji sveobuhvatni popis poljoprivrede sproveden 1960. godine. Od tada popis poljoprivrede nije bio sprovođen samostalno, već su u okviru popisa stanovništva prikupljani samo osnovni podaci o domaćinstvima koja imaju poljoprivrednu proizvodnju.

Učesnici okruglog stola su se saglasili da je zbog troškova za sprovođenje popisa, specifičnih uslova u kojima će se popis sprovoditi, teškoća u obezbeđivanju tačnih podataka, kao i značaja rezultata popisa za vođenje agrarne politike, neophodno da se popis poljoprivrede uredi zakonom, a svi učesnici na popisu blagovremeno obuče i pripreme u cilju dobijanja validnih rezultata.

Predloženo je da se posebna pažnja posveti radu sa predstavnicima lokalne samouprave, edukaciji anketara i informisanju poljoprivrednih proizvođača. Proizvođači moraju biti blagovremeno upoznati sa značajem, ciljevima i načinom sprovođenja popisa, jer će njihova kooperativnost direktno uticati na uspešnost popisa. Poljoprivrednicima je potrebno naglasiti da će dobijeni podaci biti korišćeni isključivo u svrhu popisa, ukazati im na značaj i neophodnost popisa, a posebno na korist koju mogu imati od njega.

Kao polazna osnova za sprovođenje popisa mogu poslužiti kvalitetne baze podataka, koje postoje u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i drugim institucijama, a mogu biti korisna i iskustva država iz okruženja koje su sprovele popis. Problemi u realizaciji popisa mogu se očekivati u jednom broju napuštenih domaćinstava u devastiranim područjima. Problem će se verovatno javiti i kod zadruga koje nisu regulisale status svoje imovine.

Sa okruglog stola upućen je poziv svim institucijama koje će biti uključene u postupak donošenja Zakona o popisu poljoprivrede 2011. godine i u sam popis, da svi daju pun doprinos ovom poslu (izvrše dobru podelu poslova, kvalitetnu pripremu i obuku), kako bi posao bio uspešno realizovan. Bez ovog Zakona i kvalitetnog popisa nema ulaska u EU, niti postoji mogućnost korišćenja evropskih fondova.
Istovremeno je najavljen probni popis koji će, na reprezentativnom uzorku, biti sproveden u decembru ove godine.

Udruženju poljoprivrede i prehrambene industrije i Zadružnom savezu Beograda mogu se dostaviti svi predlozi vezani za izmene i dopune Zakona i sprovođenje popisa poljoprivrede. Predlozi će biti objedinjeni i u odgovarajućoj formi prosleđeni nadležnim institucijama.

Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi