42. REPUBLIČKI SABOR REKORDERA

 

Dana 31. oktobra 2008. godine u organizaciji Zadružnog saveza Srbije, u Beogradu je održan 42. Republički sabor rekordera u poljoprivrednoj proizvodnji, pod nazivom "Dan poljoprivrede Srbije". Na saboru su dodeljene nagrade najuspešnijim zadrugarima, zemljoradnicima i zemljoradničkim zadrugama za rezultate ostvarene u poljoprivrednoj proizvodnji u 2007.godini.

Pored nagrađenih rekordera, priznanja su dodeljena poljoprivrednim stručnjacima, novinarima i najlepše uređenim seoskim gazdinstvima.

Dodeljeno je 114 nagrada sa diplomama, 12 zlatnih plaketa Zadružnog saveza Srbije i 16 diploma. Evidentno je da su zemljoradnici, ostvarili visoke proizvodne rezultate. Ostvareni prinosi od 18 tona/ha kukuruza; 9,5 tona/ ha pšenice i 7.200 litara mleka po kravi godišnje, su rezultati koji se mogu upoređivati sa rezultatima, koji se ostvaruju u zemljama sa daleko razvijenijom poljoprivredom nego što je naša.

"Dan poljoprivrede Srbije" je posvećen poljoprivrednim proizvođačima i njihovim proizvodnim ostvarenjima, dan kada se na simboličan način odaje priznanje, onima koji su i uprkos nepovoljnom agro-metereološkom i agro-ekonomskom ambijentu, ipak ostvarili visoke proizvodne rezultate.

Dodeljena priznanja biće dodatna motivacija za nagrađene i podsticaj za masovnije učešće novih proizvođača u narednim takmičenjima.

Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi