Privredna komora Beograda – Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije, Zadružni savez Beograda i Institut za ekonomiku poljoprivrede, održali su desetu po redu, stručnu raspravu povodom izrade Strategije poljoprivrede, prehrambene industrije i ruralnog razvoja na temu :

" MISIJA, VIZIJA, GLAVNI STRATEŠKI CILJEVI I PRIORITETNI PRAVCI RAZVOJA POLJOPRIVREDE GRADA BEOGRADA "

Profesor dr Drago Cvijanović, član ekspertskog tima koji radi na izradi Strategije poljoprivrede grada Beograda, podneo je izveštaj o radu na ovom projektu. Tom prilikom izložio predlog glavnih strateških ciljeva, specifičnih ciljeva i mera za strategiju razvoja poljoprivrede grada Beograda za period od 2008 do 2013. godine, kako bi prisutni, dali svoja viđenja i izneli sugestije vezane za ovo problematiku.

Ekspertski tim, dao je predlog šest glavnih strateških ciljeva koji predstavljaju glavne smernice u budućem razvoju poljoprivrede grada Beograda, a to su:

  • Održivost poljoprivrede i ruralnog razvoja u periurbanom području
  • Regulacija i razvoj tržišta poljoprivrednih proizvoda.
  • Povećati produktivnost i konkurntnost poljoprivrednog sektora zasnovanu na prirodnim resursima i potrebama tržišta.
  • Ostvariti konkuerntnost prehrambenog sektora i ponudu kvalitenih domaćih proizvoda.
  • Očuvanje i zaštita prirodnih resursa i revitlizacija zagađene okoline.
  • Institucionalna i pravna podrška razvoju poljoprivrede u cilju adekvatneije agrarne politike i postizanja konkurntnosti na tržištu EU.

U raspravi su učestvovali predstavnici preduzeća, Zadružnog saveza Srbije, Instituta za ekonnomiku poljoprivrede, Gradskog sekretarijata za privredu grada Beograda, lokalnih samouprava, naučnih i obrazovnih institucija, Privredne  komore Beograda i drugi.

Zadružni savez

Info

Projekat Agro info punktovi