Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

PORESKI SISTEM

 

1. SPECIJALISTICKE STUDIJE ZA PORESKOG SAVETNIKA 

2. PORESKI KALENDAR

3. ZAKONSKA REGULATIVA (izvor Poreska uprava)

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

POREZ NA DODATU VREDNOST

POREZI NA IMOVINU

ZAKON O AKCIZAMA

4. LINKOVI

PORESKA UPRAVA- MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
(www.poreskauprava.gov.rs)

MINISTARSTVO FINANSIJA
(www.mfin.gov.rs)

MINISTARSTVO  PRIVREDE
(
www.privreda.gov.rs)