Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

NADZORNI ODBOR
PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA


RB IME I PREZIME
PREDUZEĆE
1.
Vlada Cucić
predsednik
WEST INKOMETAL
2.
Dragan Marković
izvršni direktor
TRIGLAV OSIGURANJE
3.
Svetlana Nikolić
direktor hotela
HOTEL PUTNIK BEOGRAD DOO
4.
mr Petar Stefanović
finansijski savetnik
ŽITOPRERADA
5.
Đorđe Samardžić
direktor
SAMEX GROUP DOO

4. februar 2015.