Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

VODIČ ZA SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

Privredna komora Beograda je realizovala projekat Co&Co Chambers, usmeren na internacionalizaciju poslovanja i ukupno unapređenje poslovanja  malih i srednjih preduzeća. Projekat je realizovan u partnerstvu sa privrednim komorama regije Akvila, Brindizi i Unijom privrednih komore Veneto regije u Italiji. Projekat je finanasirala Evropska unija preko Evropske agencije za rekonstrukciju u sklopu Programa INTERREG III A. 

Aktivnosti Projekta usmerene su na unapređenje uslova za internacionalizaciju poslovanja domaćih MSP,  poboljšanje nivoa znanja o sposljno-trgovinskim poslovima, unapređenje poslovne komunikacije sa stranim partnerima, kao i na pronalaženje konkretnih poslovnih partnera iz Evropske unije i regiona.

Iz sredstava projekta urađena je brošura

 VODIČ ZA SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE