Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

Projekat
" Smernice za poslovanje sa EU"

Projekat " Smernice za poslovanje sa EU", je prva faza šireg koncepta poslovne edukacije i rezultat je aktivnosti Privredne komore Beograda u pravcu otvaranja prostora za bolje razumevanje i brže uključivanje naše privrede u predstojeći proces evropskih integracija.
Publikacije predstavljaju prikaz osnovne zakonske regulative Evropske unije (tehnički standardi,direktive EU i dr.), izližene po razmatranim oblastima privređivanja (opšti pristup, poljoprivreda i prehrambena industrija, industrija, saobraćaj, trgovina i građevinarstvo).

  Publikacije su u formatu pdf

 
 
Privredna komora Beograda je projekat "Smernice za poslovanje sa EU" realizovala uz stručno - tehničku podršku Evropske agencije za rekonstrukciju (EAR), Evropskog pokreta u Srbiji i uz finansijsku podršku Evropske unije - Fonda za evropske integracije
  Fond za evropske integracije
  Projekat finansira Evropska unija preko Evropske agencije za rekonstrukciju i
  saradnju sa Evropskim pokretom u Srbiji