CENTAR ZA EDUKACIJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA


Aleksandar Matić,
diplomirani mašinski inženjer MBA
rukovodilac centra
e-mail:
aleksandar.matic@pks.rs
tel: (+381 11) 3619 472

EDUKACIJA

Kako bi se podigao kvalitet u pružanju usluga i implementirale sugestije polaznika u dalju programsku i organizacionu orijentaciju, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, takođe sprovodi i evaluaciju obrazovnog procesa i zadovoljstva učesnika obrazovnih aktivnosti.

Misija

Pružanje konkretne edukativne, informativne i konsultativne pomoći privrednicima i preduzetnicima sa ciljem prevazilaženja problema i zahteva nastalih u procesu tranzicije, kao i promena u oblasti zakonske regulative Republike Srbije kako bi se zaštitili interesi privrednih subjekata Razvijanje svesti top menadžmenta o značaju pravovremene pripreme privrede Beograda za procese evropskih integracija Vizija Prateći savremene tendencije razvoja, privrednicima i preduzetnicima omogućiti: poslovno obrazovanje i/ili preduzetničko usavršavanje inoviranje znanja, unapređenje upravljačkih veština.

Ciljevi

Standardizacijom u procesu edukacije do visokog kvaliteta obrazovne ponudeIntegracija znanja i veština koja će doprineti uspešnosti poslovanja u tranzicionom periodu i ubrzati ulazak u Evropsku Uniju,Oposobljavanje privrednika da daju pun doprinos povećanju konkurentnosti, podizanju produktivnosti, ekonomičnosti i kvalitetu poslovanja,Smanjenje nezaposlenosti.

Poslovna politika

Poslovno obrazovanje zasnovano na:

kvalitetu pouzdanosti trajnosti međunarodnoj primenjivosti stečenih i inoviranih znanja

Predavači Privredne komore Beograda

Predavači Privredne komore Beograda su renomirani stručnjaci i praktičari iz sveta nauke, obrazovanja, biznisa koji se klasifikuju i rangiraju u Registar predavača na osnovu definisanih kriterijuma.

Analiza privrede i utvrđivanje obrazovnih potreba privrednika i preduzetnika sprovodi se kontinuirano sa ciljem:
  • Utvrđivanja tendencija u razvoju privrednih subjekata
  • Utvrđivanja tendencija u zapošljavanju
  • Utvrđivanja nivoa potrebnih znanja i veština
  • Formiranja baze kadrova


Učesnici akreditovanih kurseva i programa po završetku dobijaju
Sertifikat koji ima karakter javne isprave,
dok se po završetku ostalih obrazovnih oblika dobija
Uverenje o pohađanju verifikovano od
strane Privredne komore Beograda 
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Pristup fondovima stranih donatora otvara mogućnost finansiranja ili sufinansiranja projekata iz raznih oblasti. Sredstva su bespovratna, ali stroga pravila njihovog korišćenja zahtevaju znanje i iskustvo u oblasti upravljanja projektima, koje Privredna komora Beograda poseduje.

U najznačajnije eksterne programe za Srbiju svakako se ubrajaju programi Evropske unije, čiji je  cilj podrška i jačanje saradnje između zemalja članica s jedne strane, i potencijalnih i zemalja kandidata sa druge strane.  Učešće u EU programima za Srbiju, kao zemlju kandidata, predstavlja priliku da se upozna sa politikama EU, evropskim institucijama i zakonima i njihovom primenom u praksi, kao i sa sistemima vrednosti i mehanizmima funkcionisanja EU.

Aktivnosti Centra u oblasti upravljanja projektima:   

  • Praćenje domaćih i inostranih izvora finansiranja
  • Pružanje informacija članovima i drugim zainteresovanim stranama o mogućnostima korišćenja sredstava iz različitih fondova
  • Povezivanje sa potencijalnim partnerima
  • Edukacija i podizanje kapaciteta i veština u oblasti upravljanja projektima
  • Razvoj projektne ideje, priprema projektne dokumentacije, kao i podrška u realizaciji

Centar za edukaciju i upravljanje projektima