CENTAR ZA PRIVREDNO PRAVNI SISTEM

Milivoj Janković, diplomirani pravnik
Rukovodilac Centra
e-mail: milivoj.jankovic@pks.rs
tel: (381 11) 2641-474/108

Centar radi na sledećim poslovima:

 • koordinacija aktivnosti, u saradnji sa udruženjima i centrima u Komori, na razmatranju privredno-sistemskih zakona;
 • organizovanje prezentacija novih zakonskih rešenja iz oblasti poslovnog prava u saradnji sa odgovarajućim udruženjima i centrima u Komori;
 • organizovanje javnih rasprava u postupku donošenja zakonskih propisa, okruglih stolova i stručnih skupova iz oblasti privredno-sistemskih propisa;
 • pokreće inicijative za izmene i/ili dopune postojećih ili donošenje novih propisa;
 • zastupanje zajedničkih interesa članova pred državnim i drugim organima i organizacijama kroz iniciranje donošenja i izmenu zakona i podzakonskih akata privredno-sistemskih propisa u saradnji sa Privrednom komorom Srbije,
 • davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i podzakonskih akata iz privredno-sistemskih propisa;
 • organizovanje javnih rasprava, konsultacija, javnog zagovaranja i lobiranja za izmene regulative;
 • koordinacija i  priprema  materijala svih udruženja vezano za predlaganje izmena i  dopuna zakona i podzakonskih akata iz privredno-sistemskih propisa;
 • analiziranje i praćenje privredno-sistemskih propisa i uporednog pravnog zakonodavstva iz navedenih oblasti;
 • upravljanje bazom inicijativa pokrenutih od strane Komore za izmene i dopune propisa (evidencija, objedinjavanje, periodično izveštavanje);
 • pripremanje analiza, informacija i zaključaka u vezi sa reformom privrednog zakonodavstva iz oblasti navedenih osnovnih privredno-sistemskih propisa;
 • učešće u radu radnih grupa, komisija i stručnih tela ministarstava;   
 • informisanje i pružanje savetodavnih usluga članovima Komore,  kao i drugim zainteresovanim licima u vezi privredno-sistemskih propisa;
 • konsultantske usluge u vezi pokretanja i unapređenja poslovanja;
 • izrada publikacija, brošura, informacija iz privredno-sistemskih propisa;
 • predlaganje tema za edukaciju privrednika u oblasti primene privredno-sistemskih propisa.

 

Poslovi Centra u oblasti unapređenja kvaliteta i korporativne bezbednosti:

 • bavi se strategijskim pitanjima bezbednosti i povećanjem svesti o bezbednosti i o postojanju ugroženosti poslovnih subjekata i potrebi uspostavljanja odgovarajućih bezbedonosnih mehanizama u privrednim društvima;
 • organizovanje nastupa naše privrede i privrednih subjekata iz oblasti korporativne bezbednosti prema inostranstvu, uspostavljanje saradnje sa međunarodnim institucijama i organizacijama;
 • priprema i organizovanje stručnih skupova, savetovanja, konferencija, edukacija i drugih aktivnosti na temu korporativne bezbednosti;
 • razvoj i jačanje partnerstva između javnog i privatnog sektora korporativne  bezbednosti  u Republici Srbiji;
 • saradnja sa Udruženjem za privatno obezbeđenje PKS u delu sprovođenja podzakonskih akata koji se tiču privatnog obezbeđenja i detektivske delatnosti;
 • informisanje članove Komore o novim propisima i podzakonskim aktima iz oblasti korporativne bezbednosti, privatnog obezbeđenja i detektivske delatnosti i srodnih tema koji uređuju ovu oblast;
 • izrada informacija i analiza u oblasti korporativne bezbednosti na nivou privrede  i privrednih subjekata;
 • unapređenje efikasnosti rada Komore i njenih članova primenom standarda kvaliteta i sistema menadžmenta kvalitetom;
 • održavanje sistema menadžmenta kvalitetom u PK Beograda putem: internih provera, praćenja i merenja procesa u sistemu, pokretanja mera za poboljšavanje procesa i sistema, obuka za zaposlene i itd.;
 • koordinacija aktivnosti Komore u izradi i usklađivanju standarda i drugih tehničkih propisa;
 • pružanje stručne pomoći i saveta u vezi sa primenom sistema menadžmenta kvalitetom i drugih standardizovanih sistema menadžmenta (zaštita životne sredine, bezbednost hrane, bezbednost i zdravlje na radu, CE znak i dr.);
 • obuke iz oblasti sistema menadžmenta kvaliteta;
 • aktivnosti na sticanju ovlašćenja za ocenu i proveru usklađenosti sistema menadžmenta kvalitetom sa zahtevima međunarodnih standarda;
 • saradnja sa naučnim i stručnim institucijama na poslovima unapređenja kvaliteta, kako bi na inovativni i održiv način, implementirali i poboljšali sistem menadžmenta kvaliteta kod članova Komore, (ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP sistema i ISO/IEC 27001)

Centar za privredno-pravni sistem

Info

Obuka za službenika
za javne nabavke


Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost