CENTAR ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA


Dejan Zrilić 
Koordinator Centra za razvoj preduzetništva
e-mail: dejan.zrilic@pks.rs
tel: +(381 11) 2642-638


Centar za razvoj MSPP servisira, pruža stručnu pomoć i podršku sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetnicima radi unapređenja njihovog rada, uslova poslovanja i struke kroz:

  • Saradnju sa resornim ministarstvima, gradskim organima, lokalnom samoupravom, asocijacijama i organizacijama usmerenih na razvoj i unapređenje preduzetničkog ekosistema

  • Podsticanje MSPP na uvođenju sistema kvaliteta, inovacija i menadžment veština i sposobnosti u cilju povećanja konkurentnosti MSPP;

  • Podsticanje promocije proizvoda/usluga MSPP na sajmovima i specijalizovanim izložbama;

  • Pružanje informacija i pomoći MSPP u poslovnom povezivanju sa partnerima u zemlji i inostranstvu (klasterizacija, B2B, networking, kooperacija, franšizing…);

  • Informisanje o izvorima finasijskih sredstava, povezivanje sa predstavnicima finansijskih institucija, prezentacije raspoloživih fondova i programa namenjenih sektoru MSP (kreditne linije, grant šeme, kombinovani instrumenti za finansiranje sektora MSPP);

  • Organizaciju i učestvovanje u organizaciji poslovnih događaja (konferencija, seminara, okruglih stolova, rasprava i debata…);

  • Različite oblike edukacije realizovane sopstvenim resursima ili u saradnji sa partnerima;

  • Informisanje i uključivanje u programe ženskog preduzetništva, socijalnog preduzetništva, omladinskog i učeničkog preduzetništva.


Centar za razvoj preduzetništva

Zajednica opštih udruženja preduzetnika

Info