UDRUŽENJE GRAĐEVINARSTVA I KOMUNALNE DELATNOSTI


Delatnost građevinarstva u našoj zemlji odvija se kroz: intenzivnu stambenu izgradnju, izgradnju značajnih javnih objekata, velikih industrijskih objekata, putne i železničke mreže, naftovoda i gasovoda, žičara, brojnih tunela, aerodroma i luka, pristaništa, hidro i termo-energetskih objekata i dr. U strukturi ostvarivanja ukupnog društvenog proizvoda Srbije, građevinarstvo je u ranijim godinama učestvovalo sa oko 10%, ali se to učešće poslednjih godina znatno smanjilo.

 

Aktivnosti Udruženja:

  • Objedinjavanje svih građevinskih preduzeća, projektnih organizacija, instalatera i komunalnih preduzeća definisanja zajedničkih interesa i rešavanja problema
  • Povezivanje građevinara i poslovnih banaka oko kreditiranja i izgradnje stanova
  • Preduzimanje mera u vezi sa utvrđivanjem i poštovanjem kriterijuma za dobijanje licenci za izvođenje radova radi sprečavanja nelojalne konkurencije na tržištu
  • Razmatranje mogućnosti produžetka radova na projektima Direkcije za izgradnju stanova Republike Srbije, kao i projekata za regione zahvaćene zemljotresom
  • Poslovi u vezi sa restrukturiranjem velikih građevinskih preduzeća i njihovu privatizaciju
  • Saradnja sa Direkcijom za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda u iznalaženju lokacija potencijalnim investitorima iz zemlje i inostranstva
  • Praćenje i uskladjivanje razvojnih programa u oblasti gradjevinarstva i industrije gradjevinskog materijala
  • Analiziranje uslova privredjivanja i ekonomskog položaja preduzeća iz ove oblasti
  • Praćenje i obrada statističkih indikatora za gradjevinarstvo, projektovanje i IGM po grupacijama
  • Sudelovanje u izradi i primeni zakonskih rešenja


  gradjevinarstvo@kombeg.org.rs


Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info