UDRUŽENJE INDUSTRIJEmr Velimir Radojević
Koordinator industrije
e-mail: velimir.radojevic@pks.rs
tel: +(381 11) 2643-655, 2641-474/lok.150


Industriju Beograda predstavlja preko 70.000 radnika koji su zaposleni u око 6.000 preduzeća. U okviru prerađivačke industrije zaposleno je преко 50.000 lica, u delatnosti rudarstva око8.258 i u snabdevanju električnom energijom, gasom, parom i klimatizaciji око 7.257. U sektoru prerađivačke industrije, koji u ukupnoj industriji Beograda učestvuje sa 45,1%, zastupljena je:
 • proizvodnja tekstila
 • proizvodnja odevnih predmeta
 • proizvodnja kože, predmeta od kože
 • prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, sem nameštaja
 • proizvodnja papira i proizvoda od papira
 • štampanje i umnožavanje audio i video zapisa
 • proizvodnja koksa i derivata nafte
 • proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
 • proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata
 • proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala
 • proizvodnja osnovnih metala
 • proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja
 • proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda
 • proizvodnja električne opreme

OSNOVNE AKTIVNOSTI UDRUŽENjA SU:
 
 • Povezivanje članica Udruženja industrije sa poslovnim i strateškim partnerima u cilju  definisanja oblika saradnje i zajedničkog učešća na programima i projektima industrije, povezivanja sa naučno istraživačkim institucijama, kao i resornim ministarstvima radi realizacije projekata;
 • Učešće u obezbeđenju izvora finansiranja za realizaciju programa razvoja i projekata regionalnog značaja;
 • Priprema programa za redefinisanje i uvođenje savremene organizacije u slobodnim carinskim zonama (privredne zone, klasteri, tehnološki parkovi i inkubatori) u cilju stvaranja uslova za bolju komercijalizaciju rezultata naučno istraživačkog rada iz oblasti visokih  tehnologija;
 • Organizacija i saradnja na projektima kojima se podstiče razvoj inovacionih tehnologija (IT), patenata i zaštite intelektualne svojine, u saradnji sa naučno-istraživačkim institucijama, radi implementacije u proizvodnju i razvoj preduzetništva zasnovanog na znanju;
 • Program reciklaže sirovina
 • Izrada elemenata za bazu podataka o sertifikovanim i licenciranim kadrovima, proizvodnim i naučno istraživačkim  kapacitetima;
 • Informisanje članica Udruženja industrije o održavanju stručnih skupova po delatnostima, učešća u prezentacijama proizvoda i programa na domaćim i međunarodnim manifestacijama;
 • Saradnja sa fakultetima, visokim školama i Nacionalnom službom za zapošljavanje, u organizovanju i edukaciji specijalističkih zanimanja za potrebe članica Udruženja industrije.


ZASTUPANjE INTERESA ČLANICA


Redovno praćenje rada i zastupanje interesa članica Udruženja industrije ostvaruje se kroz sledeće oblike:
 • Organizacija sastanaka po grupacijama u cilju zajedničke pripreme predloga i inicijativa za rešavanje aktuelnih problema
 • Povezivanje članica sa domaćim i inostranim partnerima radi povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga, kao i proširenja tržišta kroz kolektivne i organizovane nastupe na stručnim i marketiškim manifestacijama;
 • Učešće u definisanju razvojnih i investicionih programa članica po delatnostima i priprema modela saradnje i kooperacije sa domaćim i inostranim  partnerima;
 • Organizacija sastanaka u cilju definisanja predloga i inicijativa za rešavanje aktuelnih problema iz oblasti saradnje sa specijalizovanim finansijskim i drugim organizacijama radi podrške izvozu;
 • Učešće u definisanju optimalnog oblika organizovanja i načina rada pojedinih sektora industrije (metaloprerađivačka industrija, hemijska i farmaceutska industrija, drvno prerađivačka industrija, tekstil, koža i obuća),
 • Pomoć u realizaciji ulaganja u novu opremu, osavremenjavanje  kapaciteta i primena novih tehnologija u cilju postizanja konkurentnosti proizvoda.
 • Promocija kapaciteta po delatnostima radi obezbeđenja tržišta i plasmana proizvoda i usluga.
 • Uspostavljanje kontakata i saradnja sa sličnim inostranim strukovnim udruženjima i njihovo povezivanje sa regionalnom i lokalnom samoupravom.


SARADNjA SA INSTITUTIMA I NAUČNOISTRAŽIVAČKIM USTANOVAMA

 • Učešće članica Udruženja industrije u realizaciji projekata naučno istraživačkih institucija, primena savremenih metoda rada u oblasti projektovanja, uvođenja novih tehnologija, i načina upravljanja proizvodnim sistemima, kao i implementacija standarda i direktiva Evropske Unije.

Udruženje industrije