UDRUŽENJE SAOBRAĆAJA, TELEKOMUNIKACIJA I
INFORMATIČKE DELATNOSTIAktivnosti Udruženja iz delatnosti saobraćaja i telekomunikacija :     

 • Saradnja i  definisanje  prioriteta u strateškim  pravcima održivog i konkurentnog  razvoja saobraćaja i telekomunikacija na nivou Grada i Republike Srbije    
 • Učešće u  predlaganju i primeni zakonskih rešenja, planskih akata i drugih značajnih dokumenata u svim oblastima saobraćajnog i telekomunikacionog sistema koji se izrađuju i usklađuju  sa novim konceptom i propisima Evropske unije  
 • Mape aktivnosti i programe komercijalnih aktivnosti rada koji su umreženi u privredne potrebe i održivi konkurentni razvoj  
 • Učešće u razvoju Intermodalnog saobraćaja sa robnim centrima i terminalima na prostoru Beograda i Srbije. U Udruženju je formiran Intermodalni razvojni centar sa ciljem pružanja dodatne usluge članicama i svim zainteresovanim privrednicima radi poboljšanja ekonomičnosti, efikasnosti, zaštite životne sredine i bezbednosti transporta    
 • Saradnju u pripremi i pronalaženju potencijalnih  finansijskih institucija, fondova  i partnera za realizaciju strateških projekata i programa u saobraćaju      
 • Međunarodna privredna saradnja, organizacija i učešće na međunarodnim stručnim skupovima i sajmovima    
 • Aktivnosti na inoviranju stručnog znanja i iskustva u cilju poboljšanja rada i poslovanja privrednih društava, organizacija i celog saobraćajnog sistema     
 • Priprema i održavanje sednica, stručnih okruglih stolova i prezentacija aktuelnih tema iz oblasti saobraćaja i telekomunikacija na poboljšanju stanja i razvoju procesa i sistema     

 

Aktivnosti Udruženja iz informatičke delatnosti:

 • Stvaranje privrednog ambijenta za poslovanje informatičkih preduzeća prvenstveno, aktivno učešće u kreiranju privredno-sistemskih propisa neophodnih u funkcionisanju informaciono-komunikacionih tehnologija 
 • Zastupanje interesa informatičkih preduzeća u strateškim dokumentima razvoja zemlje radi doprinosa koji ova oblast može dati zahvaljujući komparativno niskim investicijama, visokoj propulzivnost i brzom evoluiranju
 • Uticaj na sagledavanje potencijala i konkurentnosti proizvoda i usluga visokostručnih kadrova u IKT oblasti,  posebno u aplikativnom softveru, inženjering i konsalting uslugama
 • Organizovan rad i inicijative u oblasti edukacije za sve nivoe obrazovanja i permanentnog usavršavanja kako stručnjaka, tako i korisnika, a posebno menadžera
 • Uticaj na spregu projekata IS IKT i sistema kvaliteta i sistema zaštite životne sredine
 • Uticaj na razvoj IS u domenu podrške planiranja korporativnih resursa i upravljanja resursima znanja, osnove za uspešnost preduzeća budućnosti
 • Aktivan doprinos razvoju poslovnih komunikacija, kao preduslova i faktora poslovne uspešnosti i opstanka u sve zahtevnijim uslovima tržišne utakmice
 • Razvijanje odnosa saradnje i kooperativnosti u komorskom sistemu
 • Promocija i marketing proizvoda i usluga preduzeća iz domena IKT

 


Udruženje saobraćaja, telekomunikacija i informatičke delatnosti