UDRUŽENJE KREATIVNE INDUSTRIJE

Sektor kreativne industrije počiva na talentu, veštinama i kreativnosti nosilaca poslovanja, a pored kulturne, ostvaruje i značajnu ekonomsku i finansijsku misiju. Kreativnost je važan strateški resurs za povećanje konkurentnosti u ekonomiji zasnovanoj na znanju.

Ovaj sektor obuhvata: grafičku i reklamnu industriju, muzičku i filmsku industriju, izdavaštvo, štampane i elektronske medije, industriju igara na sreću, a posebno mesto zauzima i sport sa pratećim objektima i organizacijama.

Kreativne industrije stvaraju više od 7% BDP u svetu, sa rastom od 10% godišnje. U Srbiji prosečna stopa rasta bruto dodate vrednosti za period 2001-2008. godine iznosilaje 8,9%, što je za 2 procentna poena iznad proseka privrede, a u razvijenim državama ovo su vodeće industrije sa najvećim godišnjim rastom koji se kreće i do 20%.

Dobro došli u Udruženje kreativne industrije
Privredne komore Beograda

kreativna_industrija@kombeg.org.rs


Udruženje kreativne industrije

Grupacije