Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

VESTI Arhiva  


6. decembar 2018.

NOVI PRISTUP ZAŠTITE POTROŠAČA U TURIZMUDanas je u PKS-Privrednoj komori Beograda održana prezentacija koja se odnosi na nacrt Konvencije kojom bi se regulisala zaštita potrošača u turizmu, a koju je predložila Vlada Brazila 2013. godine.
Nacrt Konvencije se nalazi u fazi razmatranja pred Haškom Konferencijom za međunarodno privatno pravo.
Prezentaciju je pratio veliki broj beogradskih privrednika, predstavnika turističkih agencija, ugostitelja, hotelijera i drugih aktera u turizmu.
Ivana Dedijer, rukovodilac grupe za evropske integracije Ministartsva trgovine, turizma i telekomunikacija i Aleksandar Seničić, direktor JUTA-e, prezentovali su novi pristup zaštite potrošača u turizmu.
Cilj Konvencije je, kako je rečeno na skupu, da se stranom turisti u zemlji potpisnici, radi zaštite njegovog interesa kao potrošača, obezbede jednaki uslovi kao i državljanima te zemlje. To podrazumeva pristup informacijama u pogledu njihobih prava, pristup informacijama o mogućnosti alternativnog načina rešavanja sporova, pristup sudovima.


Komentari
(0)

5. decembar 2018.

PREDSTAVLJEN PROGRAM HABA U BRISELU – MOGUĆNOSTI POSLOVANJA I POTENCIJALI TRŽIŠTA BELGIJE

U PKS–Privrednoj komori Beograda, u saradnji sa trgovinskim odeljenjem Ambasade Kraljevine Belgije i Asocijacijom Biznis Anđela Srbije, održan je sastanak sa beogradskim privrednicima kojima su predstavljene mogućnosti poslovanja i potencijali tržišta Belgije.
Na sastanku je prezentovan program Haba u Briselu u cilju lakšeg pronalaženja tržišta srpskim kompanijama. Program je namenjem malim i srednjim preduzećima i start apovima koji imaju potrebu da svoj proizvod plasiraju na tržište Belgije ili pronađu potencijalnog strateškog partntera.
U okviru programa, kompanije imaju mogućnost tri meseca besplatnog boravka u Hub Brussels, uz podršku prilikom otvaranja predstavništva, povezivanja, traženja poslovnog partnera, što je samo deo paketa koji dobijaju prilikom odabira i odlaska u Brisel.
Hub Brussels je agencija osnovana i osmišljena kao "one stop shop" da pomaže u razvoju poslovanja, ali i identifikaciji i privlačenju stranih kompanija koje u kancelarijama Hub Bruseels-a mogu brzo i efikasno da dobiju podršku savetodavnog karaktera iz različitih oblasti ekonomskog i pravnog delovanja.


Komentari
(0)

29. novembar 2018.

RADNOPRAVNI ODNOSI ZA POSLODAVCE

U organizaciji PKS-Privredne komore Beograda i privrednog društva "Lyceum iuris" održan je okrugli sto na temu "Radnopravni odnosi za poslodavce", namenjen privrednim subjekatima koji se u toku svog poslovanja po redovnom toku stvari susreću sa problematikom radnih odnosa, a da pri tom nemaju visoko formalno pravno obrazovanje – administrativni radnici, poslovni sekretari, radnici u knjigovodstvenim agencijama.
Teme koje su privukle najviše pažnje tiču se privremene sprečenosti za rad, mogućnosti preispitivanja istog, kao i zloupotreba bolovanja i šta poslodavac tada da čini, s obzirom na to da je Zakon o radu u mnogim aspektima nejasan i dvosmislen, a sudska praksa često nije dosledna. Dispozitivne i imperativne norme u Zakonu o radu, takođe su bile predmet diskusije, kao i pitanja u vezi otkaza ugovora o radu. Privremeno povremeni poslovi koji predstavljaju rad van radnog odnosa i za koji važe drugačija pravila od klasičnog radnog odnosa koji se zasniva ugovorom o radu, takođe zadaju dosta poteškoća poslodavcima.


Komentari
(0)

29. novembar 2018.

NAGRAĐENE NAJBOLJE DOKTORSKE DISERTACIJE

U Privrednoj komori Srbiji večeras su dodeljene jubilarne 50. Godišnje nagrade za najbolje doktorske disertacije u školskoj 2016/2017. Nagrađeno je 10 disertacija. Za nagradu u godini jubileja konkurisalo je 28 radova iz oblasti medicine, mašinstva, elektrotehnike, tehničkih nauka, saobraćaja, telekomunikacija, građevinarstva, arhitekture, ekonomije, turizma, farmacije, dramskih i primenjenih umetnosti sa univerziteta iz Beograda, Kragujevca, Niša, Novog Sada i Prištine.

Dodeljivanjem ove nagrade Privredna komora Srbije (PKS) potvrđuje nastojanje da se što kvalitetnije i uspešnije povežu privreda i nauka i afirmišu naučna i inovativna rešenja primenljiva u privredi, rekao je Miroslav Miletić, savetnik predsednika PKS.

Nagradu za doktorski rad primili su:Ivan D. Ivanović,Danilo S. Furundžić, Branko M. Bukvić, Bojana V. Jovanović, Saša R. Pavlović.

Nagradu za disertaciju dobili su: Aleksandra Debeljković Mitrović, Nataša B. Sarap, Ana Đurić, Milutin M. Pejović, Danijela Cvetković.


Komentari
(0)

28. novembar 2018.

KONSTITUISANA SEKCIJA ŠLJUNKARA, PROIZVOĐAČA AGREGATA I  BETONA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Na osnovu Poslovnika o radu grupacije udruženja Privredne komore Srbije, a u skladu sa Odlukom Odbora Udruženja za građevinarstvo, industriju građevinskog materijala i stambenu privredu, na sednici održanoj 28. novembra 2018. godine, konstituisana je Sekcija šljunkara, proizvođača agregata i  betona Privredne komore Beograda.

Na konstitutivnoj sednici verifikovani su članovi i izabrani predsednik i zamenik predsednika Sekcije, čiji delokrug rada podrazumeva povezivanje i okupljanje privrednih društava koja se bave eksploatacijom i preradom šljunka i peska i proizvodnjom betona, analizu stanja u oblasti eksploatacije i prerade šljunka i peska i proizvodnje betona, aktuelnih problema u primeni propisa, pokretanje inicijativa za unapređenje zakonske i podzakonske regulative koje regulišu ovu oblast, kao i iniciranje i realizacija programa i projekata za unapređenje poslova u ovoj oblasti i primenu međunarodnih standarda u poslovanju, uključujući i programe edukacije.

Aktivnosti Sekcije biće usmerene i na organizaciju savetovanja, okruglih stolova, radionica i drugih tematskih edukativnih aktivnosti u cilju pružanja stručne pomoći privrednim subjektima.

Za predsednika Sekcije šljunkara, proizvođača agregata i  betona Privredne komore Beograda izabran je Dejan Lukić, kompanija Omega beton.


Komentari
(0)

26. novembar 2018.

PKS-PK BEOGRADA NA SAJMU ETNO HRANE I PIĆA

Privredna komora Srbije – Privredna komora Beograda je i ove godine organizovala nastup proizvođača tradicionalnih proizvoda na 13. sajmu etno hrane i pića, održanom na Beogradskom sajmu. Privredna komora Beograda je sa proizvođačima bila prisutna na štandu od 120 m2 na ovoj najreprezentativnijoj regionalnoj smotri tradicionalnih proizvoda. Na trinaestom po redu Sajmu etno hrane i pića izlagalo je više od 380 učesnika, koji su na pojedinačnim ili grupnim štandovima ponudili oko 2.500 različitih tradicionalnih prehrambenih proizvoda.

Na Sajmu se, kroz ocenjivanje i dodelu priznanja, vrši i promocija najkvalitetnijih proizvoda i proizvođača. Ove godine sa štanda Privredne komore Beograda diplomom „ETNO HRANA I PIĆE– ROBNA MARKA IZ SRBIJE” nagrađeni su:

  • House of Food (Hoff doo), za proizvode od aronije
  • Keka suveniri doo, za Keka ratluk od maline
  • PG „Maksić“, za delikates od suve šljive
  • PG Radojica Stević, za delikates šampinjoni i bukovača

Specijalno priznanje dobili su Jelenković DGM, za pirotsku peglanu kobasicu i Spelta Jevtić, za speltine kore i hleb od 3 čarobna zrna.

Po dosadašnjem iskustvu, sistem nagrađivanja najuspešnijih učesnika doprineo je ne samo afirmaciji i unapređenju kvaliteta proizvoda, već i napretku u načinu pakovanja i promocije, kao i povećanju broja robnih marki među tradicionalnim proizvodima.


Komentari
(0)

16. novembar 2018.

ČETVRTA  SEDNICA  SEKCIJE ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE 

Dana 16. novembra  2018. godine, u Privrednoj komori Beograda, održana je četvrta sednica Sekcije za računovodstvene poslove Privredne komore Beograda, na kojoj su, između ostalog, razmatrani problemi u praksi i definisani predlozi za unapređenje sistema paušalnog oporezivanja.

Imajući u vidu da je Vlada Republike Srbije formirala Radnu grupu za unapređenje regulatornog okvira za paušalno oporezivanje, u kojoj Privredna komora Srbije ima svog predstavnika, predlozi Sekcije dostavljeni su nadležnim službama PKS na dalje postupanje, u očekivanju da će doprineti poboljšanju sistema paušalnog oporezivanja i stavaranju stimulativnog ambijenta za dalji razvoj preduzetništva. 


Komentari
(0)

16. novembar 2018.

POSETA PARTNERA PROJEKTA NEMAČKOJ

Poseta partnera projekta LbD Nemačkoj održana je 14-16. novembra u Bonu gde je domaćin komora Passau-a, pridruženi partner projekta, organizovala sastanke  i prezentacije sistema  stručnog i dualnog obrazovanja u Nemačkoj.

Iako partneri projekta nisu imali prilike da vide kompanije i škole iz dualnog sistema, prezentovan je nemački sistem saradnje privrede i stručnog obrazovanja kroz  dualne programe uspešne pedesetogodišnje prakse.  Učešće  su imali stručnjaci za edukaciju i programe iz Federalnog instituta za stručno obrazovanje BiBB, GOVET kancalarije za međunarodnu saradnju za stručno obrazovanje, predstavnici Ministarstva prosvete i centara za edukaciju komore Bona i Pasaua. Jedan od problema sa kojim se suočava privreda Nemačke danas je nedostatak srednjoškolskih stručnih profila na tržištu rada, a izazovi sistema kojima se posvećuje pažnja su skraćenje ciklusa obuka za nedostajuće kadrove i edukacija migrantske populacije, kao i tehnički napredak, razvoj digitalne ekonomije i razvoj globalnog tržišta.  


Komentari
(0)